MEMBER

 • Kanon Shibuya
 • Keke Tang
 • Chisato Arashi
 • Sumire Heanna
 • Ren Hazuki
 • Kinako Sakurakoji
 • Mei Yoneme
 • Shiki Wakana
 • Natsumi Onitsuka
 • Wien Margarete
 • Tomari Onitsuka
 • CV.Sayuri Date

  Birth May 1
  Blood type A
  Height 159cm
 • CV.Liyuu

  Birth Jul. 17
  Blood type O
  Height 159cm
 • CV.Nako Misaki

  Birth Feb. 25
  Blood type B
  Height 155cm
 • CV.Naomi Payton

  Birth Sep. 28
  Blood type AB
  Height 161cm
 • CV.Nagisa Aoyama

  Birth Nov. 24
  Blood type A
  Height 163cm
 • CV.Nozomi Suzuhara

  Birth Apr.10
  Blood type O
  Height 159cm
 • CV.Akane Yabushima

  Birth Oct.29
  Blood type A
  Height 155cm
 • CV.Wakana Ookuma

  Birth Jun.17
  Blood type B
  Height 161cm
 • CV.Aya Emori

  Birth Aug.7
  Blood type AB
  Height 152cm
 • CV.Yuina

  Birth Jan.20
  Blood type A
  Height 161cm
 • CV.Sakura Sakakura

  Birth Dec.28
  Blood type B
  Height 163cm